Home / Novosti

Novosti

Projekt Perma – Horti odabran kao primjer dobre prakse na razini Europske unije

Projekt Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu je prepoznat kao jedan od najuspješnijih projekata i kao primjer dobre prakse na razini Europske unije te je objavljen na stranicama Europske komisije: https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=3561 Projekt Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu …

Saznaj više »

Održane virtualne edukacije iz ekološke poljoprivredne proizvodnje

Od 15. do 22.4.2020. tim permakulturnih dizajnera održao je za učenike Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića u Zadru virtualnu modularnu edukaciju temeljenu na nastavnom planu Tečaja permakulturnog dizajniranja (PDC – Permaculture Design Course). Permakultura je sustav praktičnog oblikovanja životnog prostora koji oponaša prirodne procese, a temelji se na …

Saznaj više »

Uspostavljen Klub za zapošljavanje u sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu, koji ima za cilj povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz programe osposobljavanja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju i urbanu hortikulturu, uspostavljen je Klub za zapošljavanje koji će biti sustavni oblik podrške za nezaposlene pripadnike …

Saznaj više »

Završen drugi dio verificiranog programa osposobljavanja

U sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu uspješno je završen drugi dio verificiranog osposobljavanja iz područja permakulture i urbane hortikulture za 17 nezaposlenih polaznica. Program osposobljavanja namijenjen je isključivo nezaposlenim ženama s područja Zadarske županije te im pruža mogućnost stjecanja novih vještina i znanja …

Saznaj više »

Započela predavanja iz područja permakulture i urbane hortikulture u sklopu verificiranog programa osposobljavanja za nezaposlene žene (drugi ciklus)

U sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu započelo je predavanje iz područja permakulture i urbane hortikulture u sklopu verificiranog programa osposobljavanja za nezaposlene žene (drugi ciklus). Edukacije verificiranog programa osposobljavanja održavat će se u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića-Zadar, a trenutno je …

Saznaj više »

Započela predavanja iz područja poduzetništva za učenike srednje škole

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu započela su predavanja iz područja poduzetništva za učenike srednje škole. Edukacije u okviru poduzetništva održavaju se u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanaka Ožanića – Zadar. Osnovna područja koja pokriva edukacija: Temelji poduzetničkog planiranja, poduzetništvo …

Saznaj više »

Održana info radionica za nezaposlene žene

U sklopu kampanje “Hoću, mogu, učim” kojom se nastoji osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada, održana je info radionica u Zadru na kojoj je predstavljen verificirani inovativni interdisciplinarni program osposobljavanja (upis u e – radnu knjižicu) iz područja permakulturnog dizajna i urbane hortikulture …

Saznaj više »

Poziv na info radionicu za nezaposlene žena

U sklopu kampanje “Hoću, mogu, učim” kojom se nastoji osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada, održati će se info radionica u Zadru na kojoj će biti predstavljen verificirani inovativni interdisciplinarni program osposobljavanja (upis u e – radnu knjižicu) iz područja permakulturnog dizajna i …

Saznaj više »

Prijave za drugi ciklus verificiranog osposobljavanja u permakulturi i urbanoj hortikulturi

U sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu održati će se verificirano osposobljavanje iz područja permakulture i urbane hortikulture za 24 nezaposlene polaznice. Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se uključite na verificirani inovativni interdisciplinarni program osposobljavanja (upis u e – radnu knjižicu) iz područja permakulturnog …

Saznaj više »