Home / Novosti (page 2)

Novosti

Završen prvi dio verificiranog programa osposobljavanja

U sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu uspješno je završen prvi dio verificiranog osposobljavanja iz područja permakulture i urbane hortikulture za 14 nezaposlenih polaznica. Program osposobljavanja namijenjen je isključivo nezaposlenim ženama s područja Zadarske županije te im pruža mogućnost stjecanja novih vještina i znanja …

Saznaj više »

Učenici Osnovne škole Voštarnica – Zadar uključeni u hortikulturne radove

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu organizirano je uključenje učenika Osnovne škole Voštarnica u hortikulturne radove. Ukupno 10 učenika s poteškoćama u razvoju Osnovne škole Voštarnica sudjelovalo je na radionicama koje su održane na poligonu Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka …

Saznaj više »

Održano prvo predavanje verificiranog programa osposobljavanja za nezaposlene žene

U sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu održano je prvo predavanje verificiranog programa osposobljavanja iz područja permakulture i urbane hortikulture za 21 nezaposlenu polaznicu. Edukacije verificiranog programa osposobljavanja održavati će se u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića-Zadar, a trenutno je u program …

Saznaj više »

Nabavljena oprema za verificirani program osposobljavanja

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu nabavljena je oprema potrebna za provedbu praktičnog dijela verificiranog programa osposobljavanja. Oprema je postavljena na poligon u krugu Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića. Osim za provedbu programa osposobljavanja oprema će služiti i za …

Saznaj više »

Razvijeni stručni priručnici

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu izrađeni su stručni priručnici iz područja urbane hortikulture i permakulturnog dizajna, namijenjeni polaznicama verificiranog programa osposobljavanja. Priručnici su izrađeni u suradnji s stručnjacima  Agronomskog fakulteta u Zagrebu. U razvoju stručnog priručnika iz područja urbane hortikulture …

Saznaj više »

Poziv na info radionicu u Biogradu na Moru za nezaposlene

U sklopu kampanje “i ja mogu biti poduzetnica” kojom se nastoji osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada, održati će se info radionica u Biogradu na Moru na kojoj će biti predstavljen verificirani inovativni interdisciplinarni program osposobljavanja (upis u e – radnu knjižicu) iz …

Saznaj više »

Prijave za verificirano osposobljavanje u permakulturi i urbanoj hortikulturi

U sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu održati će se verificirano osposobljavanje iz područja permakulture i urbane hortikulture za 45 nezaposlenih polaznica. Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se uključite na verificirani inovativni interdisciplinarni program osposobljavanja (upis u e – radnu knjižicu) iz područja permakulturnog …

Saznaj više »

Održan partnerski sastanak

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu, dana 04.02.2019. održan je sastanak svih partnerskih organizacija (Nasadi d.o.o., Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udruga porat) na temu: vremenskog i financijskog plana, analiza napretka i provedba …

Saznaj više »

Početna konferencija projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu

Danas se održala početna konferencija projekta „Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. “ u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića u Zadru. Projekt je prijavila Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska …

Saznaj više »

Održan partnerski sastanak

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu, dana 27.06.2018. održan je sastanak svih partnerskih organizacija (Nasadi d.o.o., Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udruga porat) na temu: Izvještavanje, analiza napretka, pregled aktivnosti i priprema materijala …

Saznaj više »