Home / Novosti / Održana info radionica za nezaposlene žene

Održana info radionica za nezaposlene žene

U sklopu kampanje “Hoću, mogu, učim” kojom se nastoji osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada, održana je info radionica u Zadru na kojoj je predstavljen verificirani inovativni interdisciplinarni program osposobljavanja (upis u e – radnu knjižicu) iz područja permakulturnog dizajna i urbane hortikulture u sklopu projekta PERMA – HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu. Inforadionica je održana dana 05.10.2019. u Zadru na Seljačkoj tržnici s početkom u 10:00 sati.

U sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu održati će se verificirano osposobljavanje iz područja permakulture i urbane hortikulture za 45 nezaposlenih polaznica.

Program osposobljavanja namijenjen je isključivo nezaposlenim ženama s područja Zadarske županije te im pruža mogućnost stjecanja novih vještina i znanja iz područja permakulture i urbane hortikulture kao i njihovu veću kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada.

Program osposobljavanja potpuno je besplatan.

Osposobljavanje će trajati 150 sati: od toga 55 sati teorijskog dijela i 95 sati praktičnog dijela, a točni dani predavanja definirati će se kad se oformi grupa s točnim brojem polaznica.

Nakon završetka svih 150 sati nastave slijedi kratka provjera znanja te se nakon uspješne provjere polaznicama izdaje uvjerenje o osposobljavanju za poslove u permakulturnim i urbanim sredinama kao i upis stečene titule vrtlar u permakulturnim i urbanim sredinama u e-radnu knjižicu. Naravno, jedini uvjet za upis na ovoj program je da su polaznice nezaposlene.