Home / Novosti / Projekt Perma – Horti odabran kao primjer dobre prakse na razini Europske unije

Projekt Perma – Horti odabran kao primjer dobre prakse na razini Europske unije

Projekt Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu je prepoznat kao jedan od najuspješnijih projekata i kao primjer dobre prakse na razini Europske unije te je objavljen na stranicama Europske komisije: https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=3561

Projekt Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu provela je Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića – Zadar u suradnji s partnerima: Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji “Porat“, Osnovnom školom Voštarnica, Sveučilištem u Zadru i Nasadima d.o.o.

U sklopu ovog projekta razvijen je inovativni verificirani program osposobljavanja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju i urbanu hortikulturu. Program osposobljavanja pohađalo je 49 nezaposlenih žena s područja Zadarske županije, koje su stekle nova znanja i vještine iz područja ekološke poljoprivredne proizvodnje i hortikulture te su na taj način povećale svoju kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada. Kako je ovaj program osposobljavanja verificiran od strane Agencije za strukovno obrazovanje, svim polaznicama koje su uspješno završile program omogućio se upis stečene titule u e-radnu knjižicu.  Važno je napomenuti kako se ovaj projekt nije odnosio samo na osposobljavanje odraslih za poljoprivrednu proizvodnju, već su kroz projekt bili uključeni i učenici srednjih i osnovnih škola, koji su stekli nova znanja i vještine u okviru ekološke poljoprivredne proizvodnje i hortikulture, kao i nova znanja iz domene poduzetničkog planiranja i osnivanja start-upova.  Razvoj i uspješna provedba ovog projekta, kao i tema ekološke poljoprivredne proizvodnje te odlična suradnja Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića i Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA-e, pokazala se kao dobitna kombinacija, a dokaz tome je ovo veliko priznanje uvrštenja projekta među primjere dobre prakse na razini Europske unije“.