Home / O Projektu

O Projektu

„PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“  je inicijativa usmjerena na jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji, s dva postavljena cilja projekta. Prvi cilj je: “Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane horikulture. Drugi cilj je: “Omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama.“

Nositelj projekta je Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, dok su partneri Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji “Porat”, Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica Zadar, Nasadi d.o.o.

Riječ je o dvogodišnjem projektu vrijednom 854.143,73 HRK kojeg je u potpunosti  financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a provedba kojeg će trajati do 13. svibnja 2020. godine.

U sklopu projekta „PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“  kreirati će se inovativni verificirani program osposobljavanja odraslih za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture. Po završetku osposobljavanja, 45 nezaposlenih žena steći će nova znanja i vještine čime će povećati svoju zapošljivost na tržištu rada.

Nadalje, u sklopu projekta „PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“  dio inovativnog programa za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture implementirati će se u školske kurikulume te će primjenom istih u praktičnom radu, uz dodatne edukacije iz poduzetništva, 80 učenika Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škola Stanka Ožanića steći nova znanja i vještine te unaprijediti svoje kompetencije.  Kroz razvoj izvannastavnih nastavnih sadržaja i aktivnosti te uključivanjem 10 učenika s teškoćama u razvoju iz OŠ Voštarnica u hortikulturne radove projekt koristi terapeutsko djelovanje hortikulture..

Uključivanjem Nasada d.o.o. i OŠ Voštarnica u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zadarske županije  te osnivanjem Kluba za zapošljavanje omogućiti će se kontinuirano povećanje zapošljivosti ranjivih skupina, i to prvenstveno kroz razvoj zelenih zanimanja i samozapošljavanja te aktivnosti usmjerenih na lokalni i ruralni razvoj.

Ciljne skupine projekta:

  1. Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano Strategijom razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije – 45 (žene)
  2. Učenici/e osnovnih škola – 10 učenika Osnovne škola Voštarnica – Zadar
  3. Učenici/e srednjih škola – 80 učenika Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića

 

Kontakt:

Senad Salihović

Voditelj projekta

e-mail: senad.salihovic@agrra.hr

Tel: 098 1808678

 

Poveznice: