Home / Novosti / Održan partnerski sastanak

Održan partnerski sastanak

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu, dana 27.06.2018. održan je sastanak svih partnerskih organizacija (Nasadi d.o.o., Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udruga porat) na temu: Izvještavanje, analiza napretka, pregled aktivnosti i priprema materijala za izradu vizualnog identiteta.

Na sastanku koji je održan u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića definirane su smjernice daljnjeg izvještavanja, napravljena je detaljna analiza napretka projekta, te su detaljno razrađeni prijedlozi za izradu vizualnog identiteta projekta. Također na sastanku je definiran plan i smjernice budućih aktivnosti.