Home / Novosti / Održan partnerski sastanak

Održan partnerski sastanak

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu, dana 04.02.2019. održan je sastanak svih partnerskih organizacija (Nasadi d.o.o., Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udruga porat) na temu: vremenskog i financijskog plana, analiza napretka i provedba verificiranog programa osposobljavanja

Na sastanku koji je održan u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića definirane su smjernice daljnjeg izvještavanja, napravljena je detaljna analiza napretka projekta, te su razrađeni prijedlozi za provedbu verificiranog programa osposobljavanja. Također na sastanku je definiran plan i smjernice budućih aktivnosti.