Home / Novosti / Učenici Osnovne škole Voštarnica – Zadar uključeni u hortikulturne radove

Učenici Osnovne škole Voštarnica – Zadar uključeni u hortikulturne radove

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu organizirano je uključenje učenika Osnovne škole Voštarnica u hortikulturne radove. Ukupno 10 učenika s poteškoćama u razvoju Osnovne škole Voštarnica sudjelovalo je na radionicama koje su održane na poligonu Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića – Zadar.

Na poligonu je postavljeno 6 drvenih gredica zajedno sa velikim spremnikom za vodu kao i pratećim instrumentima za analizu tla i vode.

S obzirom da su dokazana pozitivna terapeutska svojstva uključenjem u hortikulturne radove osoba s poteškoćama u razvoju, Poljoprivredna škola Stanka Ožanića i Osnovna školaVoštarnicaorganizirali su i osmislili kako na najbolji način uključiti učenike s poteškoćama u razvoju u radove, kao i njihovo aktivno sudjelovanje za cijelo vrijeme trajanja projekta.