Home / Novosti / Razvijeni stručni priručnici

Razvijeni stručni priručnici

U sklopu projekta Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu izrađeni su stručni priručnici iz područja urbane hortikulture i permakulturnog dizajna, namijenjeni polaznicama verificiranog programa osposobljavanja. Priručnici su izrađeni u suradnji s stručnjacima  Agronomskog fakulteta u Zagrebu. U razvoju stručnog priručnika iz područja urbane hortikulture sudjelovala je prof. dr. sc. Vesna Židovec, a u razvoju priručnika iz područja permakulture prof. dr. sc. Ivica Kisić.